اگر شما پزشکی باشید که برای دوره ی تخصصی وارد رشته ی روانپزشکی شوید، باید کتابهایی را مطالعه کنید که ابتدا به دسته بندی و معرفی بیماریها پرداخته و سپس به معرفی و دسته بندی مکاتب درمانی میپردازند.

میدانم برایتان جالب است که بدانید هیپنوتراپی (هیپنوتیزم درمانی) عنوان یکی از مهمترین و جدی ترین فصول کتابهای تخصصی روانپزشکی است. به عبارت دیگر هیپنوتراپی به عنوان یک مکتب درمانی موثر و ثابت شده در کتب تخصصی پزشکی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

به همین دلیل است که امروزه هیپنوتیزم درپزشکی مدرن به طور جدی مورد استفاده قرار گرفته است.

شکی وجود ندارد که تجربه ی هیپنوتیزم در نهایت،  باعث  افزایش توانایی های اسراسر آمیز  مغز میشود.

نکته ی جالب توجه این است که در تجربه ی خود هیپنوتیزم به نظر میرسد که سعی میشود تا برخی فعالیتهای مغز کاهش یافته یا خاموش شود، اما جالب توجه است که بدانیم چنین تلاشی به طور پارادوکسیکال باعث دستیابی به بسیاری از تواناییهای نهفته ی مغز میشود و میتوان هیپنوتیزم را به مثابه ی دروازه ای به روی شناخت و کنترل خود و روشی برای روشن کردن استعدادهای پنهان دانست.

هر چند دامنه ی فواید و آثار مفید هیپنوتیزم بسیار وسیع است ولی اینجا سعی میکنیم به برخی از کاربردهای تجربه ی خودهیپنوتیزم اشاره کنیم:

با توجه به اینکه هیپنوتیزم باعث دستیابی ما به استعدادها و پتانسیلهای نهفته در مغز ما می شود میتوان گفت یادگیری خود هیپنوتیزم یکی از برترین روشهای علمی کنترل بر خویشتن (self control) است.

طبق متون تخصصی روانپزشکی تجربه ی خلسه ی هیپنوتیزمی (برای مثال خودهیپنوتیزم) باعث کاهش میزان اضطراب است و دارای اثری است معادل مصرف داروهای ضد اضظراب.

از دیگر فواید تجربه ی خودهیپنوتیزم میتوان به افزایش قدرت تمرکز و در نتیجه افزایش توان یادگیری و تقویت حافظه اشاره کرد...

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.