در طول تاریخ و حتی در دنیای امروز، بسیاری از پدیده ها همانگونه که برای مقاصدی مفید مورد استفاده قرار میگیرند بعضا مورد سوء استفاده نیز واقع شده اند. هیپنوتیزم نیز مثل داروها و یا تکنیکهای درمانی گاهی مورد سوء استفاده نیز واقع شده است اما کاربرد هیپنوتیزم درمانی در پزشکی مدرن محدود به استفاده ی درمانی در جهت فایده رساندن به مراجعین یا درمانجو ها میباشد.

در ادامه سعی میشود برخی از اشتباهات و سوء تفاهمات رایج در مورد هیپنوتیزم مورد بحث و اشاره قرار گیرد:

 • آیا ممکن است فردی هیپنوتیزم شده و یا طبق اصطلاح عوام به خواب هیپنوتیزمی رفته و هرگز بیدار نشود؟
  خیر، هرگز چنین موردی تا کنون اتفاق نیفتاده و این مسئله در حد افسانه و خرافه است.
 • آیا تجربه ی هیپنوتیزم در هر حالتی و برای همه ی افراد یک تجربه ی خوب و مفید است؟
  خیر، شرایط فردی و محیطی  و بستر تجربه ی این پدیده، مشخص کننده ی بار مثبت یا منفی تجربه ی هیپنوتیزم میباشد.
 • آیا ممکن است ضمن تجربه ی هیپنوتیزم فرد اطلاعات یا خاطراتی را که مایل نیست را بازگو کند؟
  در این مورد بین صاحبنظران اتفاق آرا وجود ندارد ولی بنا به تجربیات نگارنده ی این سطور پاسخ مثبت است و بله برای برخی افراد و تحت شرایطی خاص در خلسه ی عمیق هیپنوتیزمی احتمال چنین تجربه ای وجود دارد و این یکی از مهمترین دلایل برای پرهیز از تجربه ی هیپنوتیزم نزد افراد غیر متعهد و یا نا اهل است. از این رو رابطه ی درمانگر و درمانجو لازم است مبتنی بر اطمینان و تعهد دو جانبه شکل گرفته و ضامن ایجاد و حفظ فضایی سازنده و سلامت بخش باشد.
 • آیا هیپنوتیزم معادل بیهوشی یا خواب است؟
  خیر، هیپنوتیزم را میتوان حالتی تغییر یافته از هوشیاری نامید و نه بیهوشی یا خواب.
 • برخی هیپنوتیزم و پدیده های هیپنوتیزمی را معادل جادو و پدیده های ماورائی قلمداد میکنند، آیا این نظر درست است؟
  به هیچ عنوان تجربیات هیپنوتیزم بالینی (clinical hypnosis) ربطی به جادو و تجربیات ماورائی نداشته و در چهارچوب کارکردهای نوروفیزیولوژیک مغز توجیه میشوند.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.