نیچه میگوید شایعترین شکل حماقت از یاد بردن مقصود است.

شکی نیست که امنیت و ثبات شرط لازم برای حرکت رو به جلو و  بالندگی و پیش نیاز هر گونه سازندگی است.

گاهی ما همانگونه که نیچه نقد میکند فراموش میکنیم هدف غایی ما از زندگی چیست و قدر امنیت و صلح و ثبات را نمیدانیم، همانگونه که قدر سلامتی را نمیدانیم و این گوهر های بی بدیل را ارزان میفروشیم، ارزان...

کاش امنیت و ثبات را در هیچ وجهی از زندگیمان و به هیچ بهایی نفروشیم.

هر آرزوی خوب و خواستی داشته باشیم در بستری آرام و با ثبات و در امنیت و صلح است که به گونه ای بایسته محقق میشود.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.