این غربیها برایمان میبرند و میدوزند و گاهی هم متاسفانه خوب جواب میگیرند. سالهاست که به طرز مضحکی به خاطر مردم ایران و به نمایندگی از طرف ما کاسه ی داغتر از آش  و متولی سینه چاک آزادی بیان ما شده اند. راستی میدانستید در قانون اساسی کانادا آزادی بیان رسما و قانونا و با افتخار ممنوع است؟! برای اینکه بتوانیم درک کنیم واقعا چرا کشورهای غربی، این دایه های مهربانتر از مادر، تا این حد اصرار دارند به ما شرقیها لطف و محبت کنند و نیت و مقصود آنها را نقد و یا درک کنیم، باید کمی بیشتر خودمان را و تا حد زیادی آنها را بشناسیم.

کشورهای مدعی تمدن غربی در حالی که خود در تطبیق سنت با مدرنیته گیج و مبهوت تاوان آزمونها و خطاها را میدهند، در جوامع خودبرای تبیین مرز هنجار و نابهنجار در گل مانده اند و از مدیریت تضاد و آشفتگی ناشی از آمیختگی آنچه سعی دارند هنجارهای نو بنامند با سنتهای ریشه دار عاجزند. به طور مشخص در جامعه خودشان هم تجمیع شعار مبهم آزادی های فردی و اجتماعی با مقوله امنیت و یا شعاعر و مقدسات و محرمات عقیدتی و قومی از مهمترین چالشها و یک معضل لاینحل بوده و هست. جالب اینجاست که علیرغم اینکه خود در چنین هزارتویی سردرگم هستند، آگاهانه مردم ما را به همان ورطه فرا میخوانند. جالب است که در رسانه های فارسی زبانی که با هزینه ی گزاف برایمان دایر کرده اند در مورد موضوعاتی برای ما میز گردهای بی سر و ته برگزار میکنند که در جوامع خودشان تنها به مدد سانسور یا تسامح و انکار از کنارش به عافیت میگذرند. موضوعاتی که گاهی خودشان به حکم قوه ی قهریه ی قوانین کرخ و ماشینی و برخورد انتظامی شعله ور شدنش را مهار میکنند.

ای کاش میدانستیم و درک میکردیم که چرا در قانون اساسی کانادای تحسین برانگیز آزادی بیان مطلق نیست! ای کاش لااقل یکی از این رسانه ها به مردم ما بگوید که در کانادا بر اساس منطقی قابل درک آزادی بیان طبق قانون محدود است!

آیا به راستی این مجموعه ی سینه چاک غیر ایرانی که باب چنین دغدغه هایی جدی را در فضای عام جامعه ایران باز میکند نیتشان گره گشایی و فرونشاندن آتش است یا دامن زدن به آتش و گره انداختن بر کلاف سردرگم دگردیسی اجتماعی ما؟ آیا فرمولی کشف کرده اند که از تجمیع دستپاچه وار باورمندی بنیادگرا و لاقیدی تعصب گریز، می توانند راهی به عافیت پیش پایمان بگذارند؟
یکی نیست به اینها بگوید دندان به جگر مسمومتان بگیرید و ما را به حال خود بگذارید؟

جالب است که رسانه های فارسی زبان غربی با اصراری عجیب مشغول درگیر کردن تمام لایه های اجتماع ما با چالشهایی هستند که در جوامع خودشان حتی المقدور از طرح عام و رسانه ای چنان چالشهایی یا طفره می روند و یا زیرکانه در هیاهوی رسانه های قدرتمند خود حتی اخبارش را استتار و گاهی رسمن حذف می کنند.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.