چه کنم سخن بگویی و کمی ز من بگویی
چه کنم که لب گشایی و به سوی من بیایی

چه کنم که در دلت جای مرا کسی نگیرد
به جز این خیال شیرین و امیدی و دعایی

اینمنم

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.