مست شد... خوٖاست که ساغر شکند عهد شکست  

فرق پیمانه  و  پیمان ز کجا  داند  مست...؟

منسوب است به صائب

هر چند به نام شاعری دیگر هم معرفی شده در فضای مجازی

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.