برای اینکه بفهمی چقدر بیشعور هستی

به شعوری بیشتر از شعور خودت نیاز داری بیشعور!

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.