شعور

برای اینکه بفهمیم چقدر بیشعور هستیم به شعوری بیشتر از شعور خودمان نیاز داریم. ادامه

نمک غربی روی زخم شرقی

ای کاش لااقل یکی از این رسانه ها به مردم ما بگوید که در کانادا بر اساس منطقی قابل درک آزادی بیان طبق قانون محدود است! ادامه

امنیت و ثبات

نیچه میگوید شایعترین شکل حماقت از یاد بردن مقصود است. شکی نیست که امنیت و ثبات شرط لازم برای حرکت رو به جلو و بالندگی و پیش نیاز هر گونه سازندگی است. کاش امنیت و ثبات را در هیچ وجهی از زندگیمان و به هیچ بهایی نفروشیم. ادامه