زنده باد ایران و ایرانی

 سالها تصور میکردم حس وطن دوستی برگرفته از هیجان و عواطف نارس استامروز فکر میکنم حس وطن دوستی برخاسته از بلوغ و  پختگی و تجربه استکنجکاوم که فرداها چگونه خواهم اندیشید... ادامه

تبلیغه یا هشدار؟

 نوشته جنین اردک درون این بسته های معجزه آسا به فروش میرسد!تهدید است یا تبلیغ؟ نمیدانم ادامه

نمک غربی روی زخم شرقی

ای کاش لااقل یکی از این رسانه ها به مردم ما بگوید که در کانادا بر اساس منطقی قابل درک آزادی بیان طبق قانون محدود است! ادامه